Diensten

Onderwijs en onderzoek ontwikkelen en verzorgen is de kerntaak van de hogeschool. Maar die taak kunnen we alleen uitvoeren als de omgeving en de omstandigheden kloppen. Daarom heeft De Haagse Hogeschool 5 ondersteunende diensten. Samen vormen zij het ecosysteem waarbinnen we met elkaar ons mooie werk kunnen doen.

Onze 5 diensten

Sollicitatiegesprek met twee dames

Bestuurszaken

De dienst Bestuurszaken ondersteunt het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Hogeschoolraad, de Medezeggenschap en het management van de hogeschool. De secretariële en stafondersteuning van deze dienst zorgt voor soepele overleg- en besluitvormingsprocessen op bestuurs- en managementniveau. 

Contactgegevens

070 – 445 88 11

Bedrijfsvoering & Control

Deze dienst zorgt ervoor dat alle administratieve processen binnen de hogeschool goed verlopen en inzichtelijk zijn voor het management. De collega’s hier beheren alle personele en financiële administratie, control van financiën, informatie over inkoop en externe inkomsten zoals subsidies. 

Contactgegevens

070 – 445 88 98

Facilitaire Zaken & IT

De dienst Facilitaire Zaken & IT is verantwoordelijk voor de huisvesting, facilitaire ondersteuning en IT-ondersteuning binnen de hogeschool. Deze dienst zorgt ervoor dat medewerkers op een veilige en gemakkelijke manier gebruik kunnen maken van alle voorzieningen, zowel in de fysieke als de digitale omgeving. 

Contactgegevens

070 – 445 77 77

Human Resource Management

Het succes van De Haagse valt of staat met de kwaliteit en het welzijn van ons personeel. Human Resource Management helpt ons onze medewerkers beschikbaar, gekwalificeerd, gemotiveerd en gezond te houden. 

Contactgegevens

070 – 445 79 50

Onderwijs, Kennis & Communicatie

Deze dienst heeft als doel om hogeschoolbreed strategische ontwikkelingen te initiëren, stimuleren, faciliteren én zichtbaar te maken. 

Contactgegevens

070 – 445 75 55