Sociale Veiligheid & Inclusie

Aan De Haagse Hogeschool studeren ruim 26.000 studenten en werken 2.500 medewerkers. Het is een mooie mix van mensen uit 150 verschillende landen, allemaal met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, seksuele voorkeuren, genderidentiteiten en/of functiebeperkingen. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat al onze studenten en medewerkers zich veilig, welkom, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. 

Een veilige en inclusieve leer- en werkomgeving creëren doen we proactief en samen, op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan het beveiligen van informatie, het signaleren van zorgwekkend gedrag bij studenten en medewerkers, maar ook aan veiligheidsmaatregelen bij internationale reizen. 

Concrete aanpak op basis van input van studenten & medewerkers

Als inclusieve community hechten we veel waarde aan de sociale veiligheid van studenten en medewerkers en schenken we daar extra aandacht aan. Binnen het programma Sociale Veiligheid en Inclusie richten we ons specifiek op het nog verder verbeteren van deze thema’s.

Hoe sociaal veilig je je voelt, is persoonlijk en afhankelijk van verschillende factoren. Het is daarom van essentieel belang dat we een zo goed mogelijk beeld krijgen bij de veiligheidsbeleving van onze studenten en medewerkers. Via diverse anonieme, onafhankelijke medewerkersbelevingsonderzoeken monitoren we de veiligheidsbeleving van onze community. Dit helpt ons concrete stappen te zetten richting een veilige omgeving voor iedereen en sluit mooi aan bij de stappen die we als Haagse al zetten op het gebied van sociale veiligheid en ons beleid voor een inclusieve hogeschool. We zijn ons er degelijk van bewust dat sociale veiligheid en inclusie een ‘work in progress‘ is en scherpen dan ons plan van aanpak dan ook regelmatig aan.

We staan klaar voor onze community

Vertrouwenspersonen

Bij het ervaren van ongewenst gedrag kunnen studenten en medewerkers altijd terecht bij één van onze vertrouwenspersonen. Zij kijken objectief naar iedere individuele melding.

Diverse meldpunten

Studenten en medewerkers kunnen bij verschillende digitale en fysieke meldpunten terecht bij het ervaren of willen melden van onveilige situaties.

Inclusion Office

Ons Inclusion Office zet zich dagelijks in om stappen te zetten naar een inclusieve leer- en werkomgeving. Dit doen zij samen met alle lagen en hoeken van de organisatie.