Missie en visie

Wij zijn De Haagse Hogeschool. Je kent ons ook als De Haagse, De HHs of THUAS: The Hague University of Applied Sciences. Want naast een grote groep Nederlandse studenten en medewerkers, is het aandeel internationale collega’s en studenten groot. Daar zijn we trots op! De Haagse is op die manier niet alleen een goede afspiegeling van onze stad en regio, maar van het hele speelveld waarop we actief willen zijn: de wereld.

Inderdaad, we hebben grote doelen bij De Haagse. Dat moet ook in deze tijd. Als kennisinstelling zijn we verantwoordelijk om vindingrijke professionals af te leveren, die duurzaam kunnen bijdragen aan de urgente maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan. En dat is niet voor later. Bijdragen aan een betere wereld begint bij ons meteen. Studenten, docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel werken elke dag in co-creatie met het werkveld aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Om te ervaren hoe dat voelt, besteden we veel zorg en aandacht aan het bouwen en onderhouden van onze inclusieve community.

Onze kernwaarden: de 3 C's

Curious

We staan open voor anderen en zijn nieuwsgierig naar de wereld om ons heen. We investeren in onze professionele groei door op zoek te gaan naar kennis die onze eigen expertise en belevingswereld overstijgt.

Caring

We zijn betrokken en helpen elkaar en de community vooruit. Wij leven, leren en werken voor een duurzame en rechtvaardige toekomst.

Connecting

Wij omarmen diversiteit en staan voor inclusieve participatie in onze community. Wij leggen verbindingen met de samenleving en zoeken de samenwerking met externe partners op.

Waar willen we naartoe?

Stilstaan is geen optie op De Haagse Hogeschool. We kijken altijd vooruit naar hoe we nog meer impact kunnen maken voor onze studenten en de maatschappij. Het Instellingsplan (IP) helpt ons daarbij. Hiermee zetten we de koers uit tot 2028.

Met het IP spelen we strategisch en actief in op actuele en toekomstige ontwikkelingen. Denk aan de urgente noodzaak voor een schonere en gezondere wereld, en een eerlijkere verdeling van kansen en mogelijkheden. Maar bijvoorbeeld ook aan de groeiende invloed van technologie. Ook de veranderingen in onze studentpopulatie en hun behoeften en verwachtingen spelen een grote rol, net als de verwachtingen die de samenleving en onze partners hebben van onze bijdrage en onze afgestudeerden. In het IP komt onze almaar ontwikkelende kennis terug over leren, onderzoeken, toetsen, de positie van het hbo, het belang van praktijkgericht onderzoek en de verbinding van onderwijs, onderzoek en praktijk.  

De 5 strategische thema's

De komende jaren bouwen wij verder aan onze kennisinstelling door ons te richten op 5 strategische thema’s:

  • Kwaliteit van onderwijs en onderzoek
  • Co-creatie met het werkveld
  • Bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld
  • Een inclusieve community
  • Een professionele organisatie
 
Elk strategisch thema is vertaald naar ambities voor 2028. In de video hieronder kun je in hoofdlijnen zien hoe het Instellingsplan is opgebouwd.

Het Instellingsplan in beeld

Video afspelen